03 ก.ค. 2561  679

กิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก พังงา