หน้าหลักติดต่อสำนักงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมฯ

ติดต่อสำนักงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมฯ

Socail Data Center Of Krabi

ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดกระบี่


ที่ตั้ง:  ศูนย์ราชการ
หมู่:  -
ถนน/ตรอก/ซอย:  ท่าเรือ
ตำบล/แขวง:  ไสไทย
ตำบล/เขต:  เมือง
จังหวัด:  กระบี่
075-611044   075-612586
#

แผนที่ Google map